GUSTAVSMINDE VUGGESTUE

Vores pædagogiske tanker:

 • Kvalitet handler om relationer, interaktion, og relationskompetence.
 • Vuggestuen skal være et trygt sted og en social mødeplads for såvel børn som
  voksne.
 • Vuggestuen skal være et være- og lærested, hvor barnet oplever at høre til og
  være forbundet.
 • Vuggestuen er en integreret del af gårdmiljøet og gårdens aktiviteter afstemt
  efter barnets udviklingstrin.
 • Barnet oplever at blive inddraget i de daglige gøremål såvel inde som ude
  blandt dyrene og i stalden.
 • Barnet oplever at deltage i kommunikationen og blive forstået.
 • Barnet oplever at være kropslig og sanselig aktiv og udforskende såvel inden
  døre som ude i naturen og blandt vores dyr.
 • Barnet føler, at livet er spændende, og at det mestrer at leve det fuldt ud.
 • Samarbejdet med forældrene er ressourceorienteret og anerkendende. Vi ser
  jer som vigtige samarbejdspartnere og som den væsentligste kilde til viden
  om jeres barn.

Vores syn på barnet i vuggestuen

I løbet af de sidste 10-15 år har den nye kommunikative spædbørnsforskning sammen med kulturel udviklingspsykologi vist, hvordan barnet gennem kommunikativ kontakt og udveksling med sine omsorgsgivere bliver ledt ind i det kulturelle fællesskab. I overensstemmelse med denne forskning ser man ikke længere barnets udvikling som en spontan proces, der udfolder sig gennem dets biologi og tilpasningen til de fysiske omgivelser, men som en menneskeligt understøttet proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst bliver vejledt af sine omsorgsgivere til at tilegne sig de færdigheder, som kræves for at kunne deltage i det kulturelle fællesskab. I denne proces fungerer omsorgsgiverne både som en base for barnets fysiske og følelsesmæssige tryghed, men også som vejledere, der støtter den kognitive, moralske og personlige udvikling.

En positiv følge eller konsekvens af det nye barnesyn er, at vi som fagpersoner er  optaget af at kortlægge barnets muligheder frem for mangler. Et godt udgangspunkt for etablering af det samarbejde med forældrene, som er så afgørende for barnets trivsel og udvikling.